Tam Zamanlı Yönetim

TAM ZAMANLI YÖNETİM

Apartmanınızda/ Sitenizde yapılan Genel Kurulda yöneticiliğe şirketimizin seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları hizmet süresince eksiksiz yerine getirmektedir. Bu pakette yöneticilik sorumluluğu şirketimize ait olacaktır.

Bu çerçevede vereceğimiz hizmetler;

HUKUKİ İŞLEMLER

Alanında uzman ekibimiz ve hukuk birimleri ile entegreli olarak çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamda; ödenmemiş aidatların icra yolu ile tahsil edilmesi, yönetimin sınır komşuları veya kat malikleri ile olan hukuki işlemlerinin yürütülmesi, çalışan personel veya alım yapılan yerlerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi, yönetimin idareler ile olan hukuki işlemlerinin yürütülmesi ve kat maliklerine bireysel hukuk danışmanlığı hizmeti verilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bazı özel durumlarda şirketimiz olarak iştirak hareket ettiğimiz hukuk birimleri ile söz konusu sorunlar için en iyi çözümleri bulabilmek için araştırmalar yapmaktayız. Verdiğimiz tüm hizmetler içerisinde en dikkat ettiğimiz hizmet, hukuki işlemlerdir.

İŞLETME PROJESİ

Apartmanınız / Sitenizle yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak (Kat Mülkiyeti Kanunu- Madde 37) kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır. İşletme projesinde anagayrımenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine bu kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı belirtilecektir. Bildirimden sonra 7 gün içinde bir itiraz varsa kat malikleri kurulunca durum incelenir, kat malikleri kurulunca karara bağlanarak kesinleşen işletme projesi uygulanır.

MUHASEBE İŞLEMLERİ

Tam zamanlı yönetimin en önemli hususlarından olan muhasebe ve finansal takip işlemleri için çok titiz çalışmaktayız. Gerek kullandığımız kayıt programları gerekse de uzman ekibimizin sağladığı otomasyonel sistemlerle; aidatların tahsili ve takip edilmesi, binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması ve takibi, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin hukuki süreçlerinin planlanması yürütülmesi, belirlenen periyotlarda gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması ve yayınlanması ve gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması gibi işlemler sağlanmaktadır.

PERSONEL YÖNETİMİ

Kapıcı, kaloriferci ve gereken diğer personelle gerektiğinde sözleşme yapılması, bu personelin Konut Kapıcıları Yönetmeliği, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemleri (sigorta, emeklilik, tazminat vb) süresinde yapılacak, söz konusu personel denetlenerek görevlerini en iyi şekilde yapmaları sağlanacaktır. Bunun yanı sıra personelin servis ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına profesyonel destek sağlanmaktadır.

BAKIM ONARIM / TEKNİK SERVİS

Ana gayrimenkulün usulüne uygun olarak kullanılması, korunması, bakım onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuksu ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemler alınır. Tutanak formu ile asansörlerin bakımının takip edilmesi, Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması, Yıllık bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu, Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi, Yangın tüplerinin dolumu, Girilen her mevsimde, o mevsimin olası sorunları için önlemlerin alınması, Ortak alanlardaki teknik sistemlere zarar vermeyecek ustalarla çalışılması (elektrik, telefon tesisatçısı gibi) vb. teknik işlemler yapılmaktadır. 

GÜNLÜK TESİS KONTROLÜ

Tam zamanlı yönetimin en iyi sonuçlarından birisi günlük olarak tesislerin kontrol ve takibinin yapılması ile en iyi ve kaliteli sonuca ulaşılıyor olmasıdır. Tesisin günlük standart ihtiyaçları sürekli denetim altında tutularak stabil bir kalite olgusu yaratılmaktadır. Bu bağlamda genel temizlik ve bakım hizmetleri ile birlikte ihtiyaç duyulduğu takdirde teknik servis hizmeti sağlanmaktadır. Yaptığımız tüm kontroller bilgisayar sistemlerimize günlük olarak işlenmekte ve gerek duyulduğunda raporlanmaktadır.

KARAR DEFTERİ TAKİBİ/İŞLENMESİ

Yönetim kurulunun aldığı kararların ve fatura makbuz gibi evrakların deftere işlenmesi,düzenlenmesi, takip edilmesi ve otomasyon programımıza veri kaydı olarak işlenelerek tüm bilgilerin kontrol altına alınması sağlanmaktadır.