Bina Yönetim Anlaşma Metni

HGY -Yönetim sözleşmesi-19012024-METİN-2024Aktuell.0001Düzenleme-vekaletname ilaveli