Kiracı Hakları

KİRACI HAKLARI

KİRACI Haklarından bazıları

– Ev sahibi, kira kontratının süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz. Kontrat süresi bitimine bir ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, söz konusu kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine sahip olur.

– Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve yaptığı masrafı kira bedelinden düşebilir. Ayrıca kiracı, kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

– Kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir.

Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

– Kiracı, kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamazsa yani evin sorunları varsa kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir.

– Evin demirbaş niteliği taşıyan bölümleriyle ilgili tadilatların bedelini ev sahibi karşılar. Ancak, kendi zevki doğrultusunda yapacağı değişikliklerden kiracı sorumludur.

– Kiracının apartman yönetiminde sorumluluğu olmasa da, ev sahibinin kendisine vekaletname vermesi halinde apartman yöneticisi dahi olabilir..

– Kiracı, kiraladığı evden çıkarken eve bir zarar vermemiş ve, evi aldığı gibi bırakmışsa depozitosunu alma hakkına sahiptir. Kontrat imzalanırken kiraya verenin aldığı bu depozitonun bedelinin 3 aylık kira bedelinden yüksek olmaması gerekir.

– Kanun gereğince, depozito banka aracılığıyla tahsil edilir. Güvence olarak belirlenen depozito bedeli, kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, vadeli bir tasarruf hesabına yatırır. Banka iki tarafın rızasıyla bu parayı geri verebilir.

– Kiracı evi kiraladığı zamanki şeklinde teslim etmek zorunda olsa da kullanımdan dolayı oluşan eskime ve yıpranmalardan sorumlu tutulamaz.

– Ayrıca kiralanan mülkte özenli bir şekilde ve komşularına saygılı da kira sözleşmesinin fesh edilmesine gerek kalmadan sürecin sonlanmasını sağlar.

– Kentsel dönüşüm sebebiyle evden tahliye durumlarında, kiracı devletten iki aylık kira yardımı alma hakkına sahiptir.

KİRACI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Yasalar kapsamında kiracıların yükümlülükleri arasında yer alan en kesin ve temel kriter, kira bedelini düzenli olarak ödenmesidir.

– Kira kontratı üzerinde kira ödeme tarihi belirtilmemiş veya söz konusu mülkün bulunduğu bölgeye özel bir uygulama söz konusu değilse kira ödeme tarihi her ayın sonu olarak belirlenir.

– Kiracı kira tutarını ya da ödemesinden sorumlu olduğu diğer tüm kalemleri ödememesi halinde ev sahibi ya da kiraya veren taraf kimse, kira sözleşmesini fesh etme hakkına sahiptir.

– Kira sözleşmesini kısmen veya tamamen değiştirmek, kiraya verenin yazılı izniyle mümkündür

Ev kusurluysa kiracı ne yapmalı?

Evde herhangi bir kusur oluşması durumunda, kiracı bu kusurun giderilmesini ev sahibinden isteyebilir. Eğer ev sahibi bu isteği yerine getirmezse kendi yaptığı masrafı kiradan düşebilir.

Eğer kiracı evden yeterince yararlanamazsa, yani evde herhangi bir sorun varsa evden çıkış yapabilme, kiracı hakları arasında yer alır. Bunun için sözleşme süresinin bitimine beklemesine gerek yoktur.

Evde bulunan demirbaşlarda bir arıza olması durumunda kiracı bu sorunların giderilmesini ev sahibinden talep edebilir. Eğer masrafları kendi yapıyorsa, bunları daha sonra ev sahibine ödetebilir fakat kendi zevki doğrultusunda değişiklikler yapıyorsa burada ev sahibinin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kiracının depozito konusundaki hakları nelerdir?

Depozito almak konusunda ise kiracının sözleşme şartlarını yerine getirip eve zarar vermemiş olması gerekir. Aksi durumda verdiği zarar kadar olan tutar depozitodan kesilir veya depozitoyu geri alma konusunda kiracı hakkını kaybedebilir. Kiracı evi kiraladığı şekilde teslim etmek durumundadır, fakat zaman içerisinde kullanımdan dolayı oluşan yıpranmalar ve eskimelerden herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Evin bulunduğu semtte kentsel dönüşüm yapılıyorsa kiracı evden tahliye olduğunda devletten iki aylık kira yardımı talep edebilir.